คณะกรรมการฝึกซ้อมส่วนกลางงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1-3 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์

 

 

ความคิดเห็น