ค่ายไบโอคิดส์
%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%8c

เกสรชบา นักเรียนเข้าร่วมค่ายไบโอคิดส์