พิธีเทอดพระเกียรติ สัปดาห์วิทยาศาตร์
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94

พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ