วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมโครงการปฐมนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น