รุ่นที่ 3 อบรมในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์
ซ้อมวันที่ 20 เวลา 14.00 -14.30 น.

ไฟล์แนบ

pdf การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมการสอนออนไ

ขนาดไฟล์ 333 KB | จำนวนดาวน์โหลด 280 ครั้ง

ความคิดเห็น