วันที่ 30 เมษายน 2567 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น