เมื่อวันที่ 29 กพ 67 รับทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากพระฎีกาประเทือง วัดกลางอารามหลวง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น