อบรมหลักสูตรเทคนิคการผลิตลูกแป้ง และการทำข้าวหมากแบบโบราณ และแบบซินไบโอติกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

ความคิดเห็น