11 มีนาคม 2567 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ปกครองนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ณ ห้องสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น