ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย Food Valley ปลอดภัยทุกเมนู “อร่อยล้ำ Local Food Festival” ณ ร้านสว่างอารมณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 21-22 มกราคม 2567

 

ความคิดเห็น