เข้ารับโล่ “วรรณศิลป์คุณากร”  โดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมสุริยะมณฑล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2566

 

ความคิดเห็น