ปีนี้สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นบูรณาการพหุศาสตร์ และมีรูปแบบกิจกรรม STEAM education กับงานเกษตร แปรรูปอาหาร เครื่องสำอางค์ และงานหัตถกรรมผ้ามัดย้อมสีคราม

ความคิดเห็น