โครงการส่งเสริมความผูกพัน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
(งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์)

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

 

ความคิดเห็น