วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น