29 มีนาคม 2567 รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น