เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๗” BRICC Festival โดย นางศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น