คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 ห้องสอบ ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

pdf 17-18

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 34 ครั้ง

ความคิดเห็น