14 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ที่ได้รับยกย่องเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น