14 กุมภาพันธ์ 2567  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมการขับเคลื่อนศูนย์ Student Wellness Club ในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้เครือข่าย“BRU Student Wellbeing Center U-Live by MHESI”

ความคิดเห็น