อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านน้อยสะแกกวน หมู่ 3 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยุทธศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมจากผงถ่านไม้ไผ่ของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์สบู่ชาร์โคลสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยหลักการบริหารจัดการต้นทุนของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านน้อยสะแกกวน ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านน้อยสะแกกวน หมู่ 3 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์img src=”http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/2024/01/S__54116358.jpg” alt=”” width=”1479″ height=”1109″ class=”alignnone size-full wp-image-123730″ />

ไฟล์แนบ

pdf 84.แต่งตั้งวิทยากรให้การอบรม วันที่ 3

ขนาดไฟล์ 234 KB | จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง

ความคิดเห็น