นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกาศผลงานและมอบรางวัล โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นครราชสีมา

ความคิดเห็น