วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 เข้าอบรมภาษาจีน เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการสื่อสาร ณ ห้องประชุมสังคมวัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น