วันเสาร์ ที่13 มกราคม 2567 กลุ่มวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พาน้องๆเล่นเกมส์โยนห่วงลุ้นรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ขนมและของเล่นครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากทางอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาจีน และนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ Miss Tao Yanyu ,Miss Mu Yunting, Miss Cao Shiyan, Miss Liu Fang

ความคิดเห็น