มกราคม 2567 ช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีน ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น เป็นล่ามที่ตม.จ.บุรีรัมย์ พานักศึกษาชาวจีนไปโรงพยาบาล แปลเฉพาะกิจเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ความคิดเห็น