12 มกราคม 2567 ร่วมทำโรงทานเครปญี่ปุ่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน (พิบูลย์) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ความคิดเห็น