หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการปรับปรุง  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  เทคโนโลยี และสภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีบริบทเปลี่ยนไป  การพัฒนานักศึกษา  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์ โดยการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความสามารถส่วนบุคคลในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ

ตอบแบบสอบถาม รับใบประกาศเกียรติบัตรhttps://forms.gle/qzgErtgQyTdmR9HXA

ไฟล์แนบ

pdf เอกสารประกอบการบรรยายภาค-ก

ขนาดไฟล์ 588 KB | จำนวนดาวน์โหลด 137 ครั้ง

pdf ข้อสอบ-อ สอน

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 92 ครั้ง

pdf ภาค-ก.ธนกิจ_2

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 89 ครั้ง

pdf ภาค-ค-อนุวัตร_2

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 83 ครั้ง

ความคิดเห็น