ไปราชการนิเทศนักศึกษาวิชา ป.บริหารการพยาบาล ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

ความคิดเห็น