ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00. น.

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00. น.
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00. น.
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00. น.
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00. น.
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00. น.
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00. น.

 

ความคิดเห็น