ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 แนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และสถานที่จัดนิทรรศการของแต่ละคณะ : โดม (BRU Dome) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น