เข้าร่วมประชุม โครงการนิเทศและติดตามการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายย่อยบุรีรัมย์รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 1

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 

ความคิดเห็น