เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาซ้อมเชียร์ ความทุ่มเทของนักศึกษา น่าชื่นชม

ความคิดเห็น