ประชุมชี้แจงโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า มูลนิธิถันยรักษ์ต้านมะเร็งเต้านมสู่การสร้างชุมชนต้นแบบบ้านโนนเจริญโมเดล ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

ความคิดเห็น