17 ธันวาคม 2566 เป็นวิทยากรอบรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หัวข้อการสกัดสารจากผลมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศ

ความคิดเห็น