ลงพื้นที่อำเภอปะคำและอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมทีมอาสาสมัครกู้ภัย พาทำการแจกของอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นการป้องกันภัยหนาว

ความคิดเห็น