วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดพิธีงานวันเด็กประจำปี 2566 โดยคำขวัญของวันเด็กปีนี้ ได้แก่รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความมดี

ความคิดเห็น