ขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้เชิญมาเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อความเป็นครู ครั้งที่8) ที่จัดขึ้น ในวันที่9 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้เหงื่อกับการปฏิบัติกังฟูเป็นอย่างมาก และยังได้ผลงานน่ารักที่ทำด้วยตนเอง ภาพปลามงคลจีน กระดาษมงคลและแมลงปอน้อยที่ทำจากเงื่อนจีน

ความคิดเห็น