6 พฤษภาคม 2566 การบรรยายพิเศษในการอบรมปฏิบัติการ “ศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเพิ่มพูนฝีมือแรงงาน” ในกับน้องๆ LD ณ โรงแรม เดอสิตา บุรีรัมย์ จัดโดย สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ เป็นวิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย ผศ.ทรงเกียรติ สมญาติ พร้อมด้วยนักศึกษาศิลปศึกษาอีก 10 คน ผลของการอบรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์สิ่งใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป

ความคิดเห็น