คืนข้อมูลชุมชนด้านภาวะสุขภาพ ปัญหาทางด้านสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน พร้อมทั้งจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ รพ. สตบ้านโคกกลาง ตำบลกลันทา โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

jpg คืนข้อมูลชุมชนด้านภาวะสุขภาพ ปัญหาทางด้านสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน

ขนาดไฟล์ 187 KB | จำนวนดาวน์โหลด 11 ครั้ง

jpg คืนข้อมูลชุมชนด้านภาวะสุขภาพ ปัญหาทางด้านสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน

ขนาดไฟล์ 198 KB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง

jpg 24

ขนาดไฟล์ 160 KB | จำนวนดาวน์โหลด 13 ครั้ง

ความคิดเห็น