2 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือศูนย์อุดมศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น