เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 7 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ความคิดเห็น