1 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาเคมีลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่โครงการในพระราชดำริแก้มลิงกุดน้ำใส-หนองบัว-หนองยาว ร่วมกับคณะทำงาน ผู้นำชุมชน ผู้จัดการโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์

ความคิดเห็น