ร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ในหัวข้อเรื่องคุณสมบัติของแสง บันจี้จัมป์มหาสนุก ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

 

ความคิดเห็น