ร่วมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในงานเปิดบ้านBRU 2024

นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ร่วมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในงาน Open House 2024 ตั้งแต่วันที่  7-10 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากมีโรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก …การทำงานในปีนี้ก็เช่นเคย แยกสองร่าง ทั้งที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานที่สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน … แต่ก็ไม่หนักอะไร เพราะมีทีมงานที่เข็มแข็ง … ขอบคุณทีม Pr BRU เข้มแข็งเหมือนเดิม … ขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และขอบคุณเด็กๆ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ทุกชั้นปี ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯค่ะ

 

ความคิดเห็น