โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7-10 พฤศจิกายน 2566 หน่วยงานที่เข้าร่วม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดต่างๆ สถานศึกษาใกล้เคียงอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า "20 i"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังอ่านหนังสือ

 

ความคิดเห็น