อาจารย์ธนากร ทองธรรมสิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 2 ร่วมทำกิจกรรม Open House ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยกิจกรรมมีการสาธิตการโยนขวด Flair สาธิตการพับผ้า Napkin ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก

ความคิดเห็น