เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (open house 2024) ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (open house 2024) ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (open house 2024) ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น