เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร่วมแสดงมุทิตาจิต แดผู้เกษียณอายุราชการ  ปี 2566 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ความคิดเห็น