การบรรยาย เรื่อง SIA & SROI เครื่องมือในการพัฒนางานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนาชาติ

ออนไลน์ https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=97WSwf&ref=watch_permalink&v=697580402472119

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น