เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก เข็มสถาบัน และดวงประทีปตะเกียงไนติงเกล งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทุกคนนะคะ

ความคิดเห็น