ตุลาคม 2567 ดูแลให้ความสะดวกแก่นักศึกษาชาวจีน ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น พาไปต่อวีซ่า ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น

ความคิดเห็น